Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

15 Kraj cesty (zasiate zrno) sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza satan a berie slovo do nich zasiate.