Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť