Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.