Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

50 On však povedal žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!