Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

48 A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy.