Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

47 Preto hovorím ti: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje.