Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

14 Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň!