Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

13 Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač!