Dve percentá (2 %)

6. kapitola

28 Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.