Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.