Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

21 Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte;