Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

19 a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom.