Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

15 Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.