Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.