Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

14 Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.