Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

10 Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť.