Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Činný život

1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
2 Daj podiel siedmim, ba ôsmim, veď nevieš, aké nešťastie môže prísť na zem. 3 Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem; ak strom padne na juh alebo na sever, kde strom padne, tam ostane ležať. 4 Kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať, a ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. 5 Ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej, práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý to všetko robí. 6 Zrána sej svoje semeno, večer nech ti ruka neodpočíva, lebo nevieš, ktorá vec sa vydarí, táto a či tamtá, alebo či oboje bude dobré.

Rada mladým ľuďom

7 Sladké je svetlo a príjemné je očiam vidieť slnko.
8 Keby niekto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo príde, je márnosť. 9 Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. 10 Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť.