38. kapitola

40 keď sa krčia vo svojich brlohoch a na postriežke ležia v húštine?