Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Prvá Božia reč z búrky

1 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:
2 Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? 3 Opáš si bedrá ako statný muž; budem sa ťa pýtať, a ty ma pouč!

Boh je pánom stvorenia

4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš!
5 Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! 6 Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň 7 vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? 8 Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom z lona hlbiny, 9 keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, 10 keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu? 11 Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn. 12 Či si niekedy za svojho života ránu dával rozkaz? Či si vykázal rannej zore miesto, 13 aby uchopila okraje zeme a aby bezbožníci boli z nej strasení? 14 Mení sa ako hlina pod pečaťou a sfarbí sa ako oblek, 15 takže sa bezbožným nedostane svetlo a zdvihnuté rameno sa zlomí. 16 Prenikol si už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny? 17 Odhalili sa ti brány smrti a videl si vráta veľkej temnoty? 18 Či môžeš pochopiť rozlohu zeme? Povedz, ak ju celú poznáš! 19 Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla a kde má svoje miesto tma, 20 aby si ju zavrátil do jej medzí a poznal chodník k jej domu? 21 Ty to vieš, lebo vtedy si sa narodil, a veľký je počet tvojich dní. 22 Či si už prenikol k zásobárňam snehu a videl si skladiská kamenca, 23 ktorý som si nasporil pre časy súženia, pre deň boja a vojny? 24 Kadiaľ vedie cesta k miestu, kde sa rozdeľuje svetlo a odkiaľ sa východný vietor rozvieva po zemi? 25 Kto vytvoril koryto pre príval a cestu pre hromové blesky, 26 aby pršalo na neobývaný kraj, na púšť, na ktorej nieto človeka, 27 aby napájal nehostinnú púšť a k rastu nútil sviežu zeleň? 28 Či dážď má otca, alebo kto splodil kvapôčky rosy? 29 Z čieho lona vyšiel ľad a kto zrodil nebies inovať, 30 keď voda tuhne na kameň a zaviera sa povrch hlbiny? 31 Môžeš ty zviazať hviezdy Plejád, alebo rozviazať zväzky Oriona? 32 Vyvedieš načas hviezdy zvieratníka a Medveďa vyvedieš i s jeho mladými? 33 Poznáš ty zákony neba, alebo ty určuješ jeho vládu na zemi? 34 Pozdvihneš svoj hlas k oblakom, aby ťa zakryla záplava vôd? 35 Ty vyšleš blesky, aby šli a povedali ti: Ajhľa, tu sme? 36 Kto vložil múdrosť do mračien, alebo kto dal zmysel jasným oblakom? 37 Kto svojou múdrosťou spočíta oblaky a kto vyprázdni mechy nebeské, 38 keď sa prach zleje v tuhú hmotu a hrudy sa pozliepajú? 39 Či môžeš uloviť korisť pre levicu a ukojiť žravosť levíčat, 40 keď sa krčia vo svojich brlohoch a na postriežke ležia v húštine? 41 Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?