Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

11 Prečo som nezomrel hneď pri narodení a neskonal hneď, keď som vyšiel z lona matky?