Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

8 Vody zviazal do oblakov a oblak sa pod nimi nepretrhne.