26. kapitola

Odmietnutie neúčinnej reči Bildadovej

1 Nato sa Jób ujal slova a povedal:
2 Ale si len prospel slabému! Pomohol si ramenu bezmocného! 3 Ale si poradil múdremu a prejavil si veľa rozvahy! 4 Komu si predniesol svoje slová a čí duch to vychádza z teba?

Veleba Božej moci

5 Dolu sa chvejú tiene zomretých, aj vody, i to, čo žije v nich.
6 Pred Ním je ríša mŕtvych obnažená a miesto zániku nemá zásteru. 7 On rozprestrel sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím. 8 Vody zviazal do oblakov a oblak sa pod nimi nepretrhne. 9 Zastrel pohľad na svoj trón, svoj oblak rozprestrel nad ním. 10 Na hladine vôd vyznačil medze až po hranice svetla a tmy. 11 Stĺpy nebies sa otriasajú a žasnú nad Jeho karhaním. 12 Svojou mocou utíšil more a svojím dôvtipom roztrieskal Rahabu. 13 Jeho dychom sa rozjasnilo nebo, Jeho ruka prebodla prchajúceho hada. 14 Toto sú, hľa, len okraje Jeho ciest, a len tichučké slovo sme z toho počuli. Kto však pochopí hrmenie Jeho sily?