Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

7 On rozprestrel sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím.