Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

2 Počul som už mnoho takého, všetci ste biedni tešitelia.