11. kapitola

7 Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?