Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.