Dve percentá (2 %)

3. kapitola

30 On musí rásť, a ja sa umenšovať.