Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

35 Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenovali bohmi - a Písmo nemôže byť zrušené! -