Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.