Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

15 Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická.