Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Zemská a nebeská múdrosť

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti!