Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

O jazyku

1 Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami bude ťažší.