Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

16 a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné?