Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.