Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

Výpovede múdrosti

9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?