Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Obrátenie národov

19 Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! K Tebe prídu národy od končín zeme a povedia: Len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží.