Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

64. kapitola

3 Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú.