Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

4 Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.