Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

Pád babylonských modiel

1 Bél sa zrútil, nakláňa sa Nebó; ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vy nosili, sú už naložené na ustaté zvieratá.
2 Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj samy putujú do zajatia. 3 Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia: 4 Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. 5 Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte, ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? 6 Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil boha, padajú na kolená a klaňajú sa. 7 Zdvihnú ho na plecia a odnesú; zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta; a možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. 8 Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci! 9 Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného nieto. 10 Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem. 11 Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem; ako som si umienil, tak to uskutočním. 12 Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: 13 Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať; dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.