Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

40. kapitola

3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu!