Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

2 Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam;