Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;