10. kapitola

Vytrvať vo viere, láske a nádeji

19 Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu