Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Prorok má napísať svoje videnie

1 Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku.
2 Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. 3 Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a - nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní - nebude meškať. 4 Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!