Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Prorok má napísať svoje videnie

1 Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku.
2 Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. 3 Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a - nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní - nebude meškať. 4 Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! 5 Isteže, neverný násilník, opovážlivec nič nespraví, jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych, je nenasýtený ako smrť; k sebe zhŕňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. 6 Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi! 7 Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou? Staneš sa ich korisťou. 8 Veď ty si olúpil mnohé národy, ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich.

Beda utláčateľom

9 Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia.
10 Rozhodol si sa na hanbu svojho domu vykynožiť mnohé národy, a zhrešil si proti sebe samému. 11 Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve. 12 Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. 13 Nie je to, hľa, od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? 14 Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria. 15 Beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. 16 Nasýtiš sa hanbou namiesto slávy, pi teda aj ty a potácaj sa! Proti tebe sa obráti kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. 17 Lebo tvoje násilie, na Libanone spáchané, ťa zavalí, a ničenie zvierat ťa predesí pre ľudskú krv a pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. 18 Čo pomôže tesaná modla, že ju rezbár stvárnil, liata modla, lživý učiteľ - že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých bôžikov? 19 Beda tomu, kto hovorí drevu: Zobuď sa! nemému kameňu: Vstaň! Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. 20 Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!