Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

2 Zavreli sa žriedla prahlbiny aj okná nebies a dážď z neba ustal.