Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

29 všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili.