Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

22 Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vyslyšal a otvoril jej život.