Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

6 A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!