3. kapitola

7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi!